ABOUT

-PW

Konseptet startet i 2019 med et ønske om å bidra til kulturen ved å løfte frem dyktige uetablerte kunstnere i gamle industrilokaler i Kværnerbyen i Oslo. Guilty Pleasure har en positiv og leken vibe som vil bidra til at publikum skal få en opplevelse av forskjellige kunstformer i spennende omgivelser. Vi håper på å inspirere andre til å gjøre det samme.Guilty Pleasure skal være lekent, samle ulike kunstformer, miljøer og har blitt et årlig event verdt å glede seg til. Konseptet er stadig under utvikling og med et bredt nettverk skaper vi unike opplevelser sammen. GP er skapt av lidenskap, dette kan ikke forfalskes og lidenskapen er kjernen av magien GP står for. I år har også Ida Charlotte Nilsen kuratert innhold og Catrine Haga har stått for designet på nettsiden. I år utvider vi lokalet med et rom til - en stor hall hvor det skal bli vist video og lyd. GP vil fortsette å sikte etter nye høyder, det skrives fortsatt historie...

Sulten, motivert og søkende etter et lokale som kunne passe til mitt prosjekt. Jeg var inspirert fra da jeg bodde i Malmø, jeg var ofte i Industrigatan, et område fullt av tomme fabrikklokaler som ble brukt til å holde raves i helgene. Dette var noe jeg savnet da jeg flyttet til Oslo. En tilfeldig kveld havner jeg på fest i en gammel fabrikk i Kværnerbyen, mannen som disponerte bygningen så meg tegne og fortalte meg at han hadde arrangert utstillinger i bygget. Han tilbød meg å låne ut en hel hall mot plakatdesign for en fest han skulle arrangere. Jeg grep muligheten og begynte å jobbe mot målet.

Vi var gjeng som kalte oss Guilty pleasure cowboys og det var der jeg fikk navnet fra.

Guilty Pleasure skal være lekent, samle ulike kunstformer og miljøer. GP har utviklet seg til et årlig event verdt å glede seg til. Ambisjonene vokser stadig og GP er fortsatt i utvikling, jeg er heldig å få så mye god hjelp av venner. Uten dere hadde det vært vanskelig å gjennomføre. GP er skapt av lidenskap, dette kan ikke forfalskes og er i kjernen av magien GP står for. I år har jeg også med Ida Charlotte Nilsen som kurator og Catrine Haga som utvikler av nettside. Loklet er også utvidet med en stor hall hvor det skal bli vist video og lyd. GP vil fortsette å sikte etter nye høyder, det skrives fortsatt historie…


NO

-PW

The concept started in 2019 with a desire to contribute to the culture by highlighting young talented and unestablished artists in an old industrial factory in Kværnerbyen in Oslo.
Guilty Pleasure has a positive and playful vibe that will help the audience get an experience of different art forms in exciting surroundings. We hope to inspire others to do the same.


I was inspired from when I lived in Malmö, I was often in Industrigatan, an area full of empty factory premises that were used to hold raves on the weekends. This was something I missed when I moved to Oslo. One random night I ended up at a party in an old factory in Kværnerbyen, the man who managed the building saw me draw and told me that he had arranged exhibitions in the building. He offered to lend me an entire hall if I did a job for him with poster design for a party he was going to host. Hungry, motivated, and looking for a room that could fit my project I saw the opportunity and started working towards my goal.

We were a gang who called ourselves Guilty pleasure cowboys and that was where I got the name.

The concept is playful, our mission is to collect different art forms and work with environments. This has become an annual event worth looking forward to. The concept is constantly evolving and with a wide network, we create unique experiences together. GP is created by passion, this can not be falsified and passion is the core of the magic GP stands for. This year, Ida Charlotte Nilsen has also curated the content and Catrine Haga has been responsible for the design of the website. This year we are expanding the room with another room - a large hall where video and audio will be shown. GP will continue to aim for new heights, history is still being written ...

EN